Engineering synergy in biotechnology
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

EPHANOPOULOS G

STRAIN IMPROVEMENT

P15

1993

SWITCH

V252

GENE

EN W

ESCHERICHIA-COLI

SCIENCE

V130

PATHWAYS

1991

P1675

GENOME

SYNTHETIC BIOLOGY

CONSTRUCTION

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Systembiologi

M. Fussenegger

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

J.D. Keasling

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Synthetic Biology Engineering Research Center (SynBERC)

University of California

Lawrence Berkeley National Laboratory

Joint BioEnergy Institute, California

S. Y. Lee

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Korea Advanced Institute of Science and Technology

J. C. Liao

University of California

K. Prather

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Synthetic Biology Engineering Research Center (SynBERC)

B. Palsson

University of California

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Nature Chemical Biology

1552-4450 (ISSN) 1552-4469 (eISSN)

Vol. 10 319-322

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

DOI

10.1038/nchembio.1519