Environmental risk assessment of shipwrecks: A fault-tree model for assessing the probability of contaminant release
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Water Pollutants

Ships

Environment

Risk Assessment

Chemical

Models

Environmental Monitoring

Probability

Theoretical

Författare

Hanna Landquist

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Integrated environmental assessment and management

1551-3777 (ISSN) 1551-3793 (eISSN)

Vol. 9 3 537-538

Ämneskategorier

Miljövetenskap

DOI

10.1002/ieam.1439

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-18