Skilda världar? Försvaret, politikerna och svenskarna
Kapitel i bok, 2014

Försvaret

opinion

civil-militära relationer

Författare

Karl Ydén

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Joakim Berndtsson

Göteborgs universitet

Bergström, Annika & Oscarsson, Henrik (red.) Mittfåra och Marginal. Göteborgs universitet: SOM-institutet

461-475
978-91-89673-30-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Statsvetenskap

ISBN

978-91-89673-30-4

Mer information

Skapat

2017-10-07