Nonequilibrium effects in tunnel Josephson junctions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Eugene Bezuglyi

Andrey Vasenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Vitaly Shumeiko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Physical Review B

Vol. 72 014501-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik