On the Proof-theoretic Foundation of General Definition Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Lars Hallnäs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)

Synthese

Vol. 148 3

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08