Performance in software development - Special issue editorial
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Engineering

Computer Science

COMPUTER SCIENCE

SOFTWARE ENGINEERING

COMPUTER SCIENCE

Software

Computer Science

INFORMATION SYSTEMS

Information Systems

Författare

Miroslaw Staron

Chalmers University of Technology

Jörgen Hansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Information and Software Technology

0950-5849 (ISSN)

Vol. 56 463-464

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.infsof.2014.01.013