Performance in software development - Special issue editorial
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2014

Information Systems

Engineering

SOFTWARE ENGINEERING

COMPUTER SCIENCE

Software

Computer Science

COMPUTER SCIENCE

Computer Science

INFORMATION SYSTEMS

Författare

Miroslaw Staron

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Jörgen Hansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Information and Software Technology

0950-5849 (ISSN)

Vol. 56 5 463-464

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.infsof.2014.01.013

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-12