The use of basic models to explain in situ hydraulic and hydromechanical tests in fractured rock
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences

1365-1609 (ISSN)

Vol. 69 105-110

Ämneskategorier

Geoteknik

DOI

10.1016/j.ijrmms.2014.02.019

Mer information

Skapat

2017-10-08