Kvalitetsutveckling i sjukvården
Kapitel, populärvetenskapligt, 2006

Författare

Yvonne Lagrosen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Stefan Lagrosen

Ingela Bäckström

HEL, Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

ISBN

91-976136-0-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13