Erratum to Almost sure convergence of a semi-discrete Milstein scheme for SPDEs of Zakai type
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

P. -L. Chow

J. Potthoff

Stochastics

1744-2508 (ISSN) 1744-2516 (eISSN)

Vol. 84 4 561-

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1080/17442508.2011.618884

Mer information

Skapat

2017-10-10