Stochastic partial differential equations
Kapitel i bok, 2014

Författare

Computer Vision: A Reference Guide

770-775
978-0-387-30771-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Datorseende och robotik (autonoma system)

DOI

10.1007/978-0-387-31439-6_681

ISBN

978-0-387-30771-8

Mer information

Skapat

2017-10-10