Quantitative Real-Time PCR Method for Detection of B-Lymphocyte Monoclonality by Comparison of κ and λ Immunoglobulin Light Chain Expression
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Anders Ståhlberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

Clinical Chemistry

Vol. 49 1 51-59

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-08