Nonlinear optical properties of polyvinylcarbazole composites with graphene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

AD Grishina

TV Krivenko

VV Savelev

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

AV Vannikov

High Energy Chemistry

0018-1439 (ISSN) 1608-3148 (eISSN)

Vol. 48 5 337-342

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Nanoteknik

DOI

10.1134/S0018143914050075

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02