Butikskyla
Rapport, 2003

Detta kompendium används vid institutionen för Installationsteknik i kursen VIN091 ”Klimatisering och kylteknik” för M4. Kompendiet är baserat på råd och rekommendationer för hantering av kylda livsmedel, amerikanska och franska handböcker om livsmedelskyla samt forskning om kyldiskar och indirekta kylsystem som bedrivs vid institutionen för installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola i samarbete med SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB. I kursen VIN091 används dessutom följande kompendier: • K2003:01[9] ”Kyl- och värmepumpsteknik”, • K2003:02[8] ”Komfortkyla”, • K2003:03[7] ”Luftkylare med påfrysning och avfrostning”. Referenser i löpande text anges med referensens ordningsnummer i referenslistan som en exponent inom parentes, t.ex. ... Rigot[11]... Göteborg januari 2003-01-14 Per Fahlén

display cabinet

secondary coolants

indirect system

refrigeration

VIN091

brine

super market

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

0280-8862 (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: K2003:04

Mer information

Skapat

2017-10-07