Butikskyla
Rapport, 2003

Detta kompendium används vid institutionen för Installationsteknik i kursen VIN091 ”Klimatisering och kylteknik” för M4. Kompendiet är baserat på råd och rekommendationer för hantering av kylda livsmedel, amerikanska och franska handböcker om livsmedelskyla samt forskning om kyldiskar och indirekta kylsystem som bedrivs vid institutionen för installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola i samarbete med SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB. I kursen VIN091 används dessutom följande kompendier: • K2003:01[9] ”Kyl- och värmepumpsteknik”, • K2003:02[8] ”Komfortkyla”, • K2003:03[7] ”Luftkylare med påfrysning och avfrostning”. Referenser i löpande text anges med referensens ordningsnummer i referenslistan som en exponent inom parentes, t.ex. ... Rigot[11]... Göteborg januari 2003-01-14 Per Fahlén

display cabinet

VIN091

secondary coolants

super market

brine

refrigeration

indirect system

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: K2003:04

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22