Kylteknisk utbildning på Chalmers
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

teaching

refrigeration

chalmers

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

ScanRef

Vol. 32 4 37-

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

-0284-0758