Kylteknisk utbildning på Chalmers
Artikel i övrig tidskrift, 2003

teaching

refrigeration

chalmers

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

ScanRef

Vol. 32 4 37-
-0284-0758 (ISBN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

-0284-0758

Mer information

Skapat

2017-10-07