Avancerad Elektrisk Mätteknik
Bok, 1996

Boken är avsedd för fortsättnigskurser i elektrisk mätteknik på högskolenivå. Den lämpar sig också väl som kompletteringslitteratur för kurser i signalbehandling. Innehållet är framför allt koncentrerat till analog och digital frekvensanalys, brusreducerande mätmetoder och AD/DA-omvandlingsmetoder. Ett kapitel tar upp signalbehandling och sambanden mellan analys i tid och rum. Fouriertransformen och faltningsintegralen gås igenom i detalj. Boken avslutas dels med ett kapitel om snabba förlopp i transmissionsledningar, dels med ett kapitel om GPIB-bussen. I appendix finns även en beskrivning av RS-232-kommunikation.

Fouriertransform

mätsystem

korrelation

AD-omvandling

signalbehandling

vikning

läckage

Mätteknik

pulsreflektion

GPIB

lock in-tekn ik

superheterodynteknik

Författare

Lars Bengtsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Annan teknik

Övrig annan teknik

Reglerteknik

ISBN

91-634-1752-9

Mer information

Skapat

2017-10-07