Signalbehandling
Bok, 1996

I den här boken behandlas den del av signalbehandlingen som handlar om analoga och digital filter. Bokens innehåll är koncentrerat av analoga och digital filter. Filtersyntes disuteras endast undantagsvis. Den matematiska nivån ligger på högskolenivå och framför allt Laplace-, Fourier- och z-transformerna är mycket centrala begrepp i den teoretiska behandlingen av analoga och digitala filter.

filter

sampling

poler

Laplacetransform

Sallen-Key

Cauer

Butterworth

nollställen

tidsinvarians

IIR

FIR

överföringsfunktion

kausalitet

Bessel

Fouriertrasnform

linjäritet

Chebyshev

z-transform

kamfilter

Författare

Lars Bengtsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Signalbehandling

ISBN

91-47-00056-2

Mer information

Skapat

2017-10-07