Transformer
Bok, 2007

Den här boken beskriver idéerna och matematiken bakom de vanligaste transformerna, Laplace-, Fourier- och z-transformen, sett framför allt ur elektroingnejörens perspektiv. Boken knyter också ihop transformernan, dles med den vanliga jw-metoden, och dels med en introduktion till wavelet-transform. Boken har ett stort antal övningar med fullständiga lösningar och lämpar sig väl som kursbok i transformkuresr eller som bredvidläsningsbok i signalbehandlingsnära kurser.

överföringsfunktion

impulssvar

Fouriertransform

Laplace-transform

Bodediagram

system

jw-metoden

signal

skalning

dilation

energisignal

stegsvar

effektsignal

z-transform

Författare

Lars Bengtsson

Göteborgs universitet

Bill Karlström

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Signalbehandling

Diskret matematik

ISBN

978-91-44-04701-0

Mer information

Skapat

2017-10-07