LabVIEW-från början
Bok, 2000

LabVIEW är ett programmeringsspråk med grafiskt gränssnitt där inte bara in/utmatning av variabler sker i grafisk miljö, utan även själva programmeringen. Boken behandlar LabVIEW från grunden. Trots att inga förkunskaper behövs kommer vi fram till avancerad programskrivning för t ex mätdatainsamling, signal- och databehandling samt programstyrda hemsidor och e-mailfunktioner. Boken innehåller ca 140 övningar med lösningar.

filhantering

grafer

programstukturer

filter

Variabeltyper

DAQ

operatorer

stränghantering

GPIB

SubVI

arrayer

Författare

Lars Bengtsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Datorteknik

Programvaruteknik

Reglerteknik

ISBN

9789144032986