On the easiest way to connect k points in the random interlacements process
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Hubert Lacoin

Alea

1980-0436 (ISSN)

Vol. 10 1 505-524

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-10