Understanding innovative regional collaboration: metagovernance and boundary objects as mechanisms
Kapitel i bok, 2014

Författare

Stig Montin

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Magnus Johansson

Joakim Forsemalm

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Christopher Ansell & Jacob Torfing (eds) Public Innovation Through Collaboration and Design

106-124
978-0-415-85859-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Statsvetenskap

ISBN

978-0-415-85859-5

Mer information

Skapat

2017-10-07