Microtechnologies for single cell studies
Doktorsavhandling, 2014

KB
Opponent: Daniel T. Chiu, University of Washington, USA

Författare

Xu Shijun

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

KB

Opponent: Daniel T. Chiu, University of Washington, USA

Mer information

Skapat

2017-10-08