Luftrörelser på gott och ont
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Dagens byggnad är ett system där klimatskalet, i form av väggar, tak och golv, samverkar med ventilationen och uppvärmningen. I en väl fungerande byggnad krävs kontroll på luftrörelserna. Att bygga som förr – men leva som i dag – är ingen säker lösning. Luftboken – Luftrörelser och täthet i byggnader beskriver på ett informativt och lättillgängligt sätt hur luftrörelser och täthet påverkar byggnadens beständighet, energieffektivitet och innemiljö.

otätheter

Luftrörelser

Författare

Claes Bankvall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Samhällsbyggaren

2000-2408 (ISSN)

Vol. 2014 2

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06