Luftrörelser och täthet i byggnader
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Frisk luft och hur den tas in och ut i våra byggnader är avgörande för en god innemiljö och för en väl fungerande byggnad. Att bygga för rätt luftrörelser är av största vikt. En rad skador (till exempel fukt och mögel) och olägenheter (till exempel energiförluster och drag) orsakas av bristande lufttäthet och oönskade luftrörelser

Författare

Claes Bankvall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2014 5

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06