Bandwidth studies of a 1.4 m long multimode polymer spiral waveguide
Paper i proceeding, 2014

Författare

Jian Chen

Nikos Bamiedakis

Richard V. Penty

Ian H. White

Petter Westbergh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Proceedings Semiconductor and Integrated Optoelectronics Conference 2014

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07