Scattering in D=5 super Yang-Mills theory and the relation to (2,0) theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Erik Flink

Chalmers, Teknisk fysik, Elementarpartikelfysik

Physical Review D

Vol. 73 066005

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08