Adaptive Finite Element Strategy for Acoustic Problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Journal of Sound and Vibration

Vol. 226 5 905-922

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06