Improved Eigenfrequencies and Eigenmodes in Free Vibration Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Nils-Erik Wiberg

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Patrik Hager

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Computers and Structures

Vol. 73 79-89

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06