Adaptive h-version eigenfrequency analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Romualdas Bausys

Institutionen för byggnadsmekanik

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 71 565-584

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06