Adaptive Eigenfrequency analysis by Superconvergent Patch Recovery
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineeering

Vol. 176 441-462

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06