Error Estimation and adaptivity for h-version adaptivity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

P. Ladevéze and J. T. Oden (Eds), Advances in Adaptive Computational Methods in Mechanics

461-475

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06