Implementation and Adaptivity of a Space-Time Finite Element Method for Structural Dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Vol. 156 211-229

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06