Error estimation with postprocessed finite element solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Abdulwahab Fethi

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 64 1-4 113-137

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06