Structural Dynamic Analysis by a Time-discontinuous Galerkin Finite Element Method,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal For Numerical Methods in Engineering,

Vol. 39 2131-2152

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06