Improved element stresses for node and element patches using superconvergent patch recovery
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Abdulwahab Fethi

Institutionen för byggnadsmekanik

Saulius Ziukas

Institutionen för byggnadsmekanik

Communications in Numerical Methods in Engineering

Vol. 11 619-627

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06