A postprocessed error estimate and an adaptive procedure for the semidiscrete finite element method in dynamic analyses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Numerical Methods in Engineering

Vol. 37 3585-3603

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06