Density and fluctuations of a nest-pocket breeding population of the Treecreeper Certhia famililaris over a 28-year period
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Anders Enemar

Kerstin Wiklander

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ornis Svecica

1102-6812 (ISSN)

Vol. 24 1-2 27-34

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Zoologi

Mer information

Skapat

2017-10-07