Superconvergent Patch Recovery of Finite Element Solution and a Posteriori L2 Norm Error Estimate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Communication in Numerical Methods in Engineering

Vol. 10 313-320

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06