The application of a damage detection method using Artificial Neural Network and train-induced vibrations on a simplified railway bridge model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Jiangpeng Shu

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ziye Zhang

Ignacio Gonzalez

Raid Karoumi

Engineering Structures

0141-0296 (ISSN) 1873-7323 (eISSN)

52 408-421
978-2-9806762-2-2 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

ISBN

978-2-9806762-2-2

Mer information

Skapat

2017-10-07