A Posteriori Local Error Estimation and Adaptive Time-stepping for Newmark Integration in Dynamic Analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Y.M Xie

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 21 551-571

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07