A Posteriori Local Error Estimation and Adaptive Time-Stepping for Newmark Integration in Dynamic analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Xiangdong Li

Institutionen för byggnadsmekanik

Y.M Xie

Institutionen för byggnadsmekanik

Earthquake Engineering and Structural Dynamics

Vol. 21 555-571

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06