Finite Element Analysis of Progressive Failure in Long Slopes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Matti Koponen

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics

Vol. 14 599-612

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08