Numerical methods in structural dynamics. Adaptive FE-procedures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Lingfu Zheng

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Building Journal

Vol. 37 9 697-701

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08