Boundary element analysis for dynamic response of vibrating foundation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Xi-Reng Zhou

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Acta Mechanica Solida Sinica

Vol. 1 2 159-168

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06