Adaptive and hierarchical weighted residual and least squares time integration of convection diffusion problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Comm. in Appl. Num. Meth.

Vol. 4 499-507

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06