An Adaptive-Fixed-Mesh Method for Modelling and Simulating of Unsteady Two-Phase Flows with Sharp Physical Interfaces
Rapport, 2004

Författare

Nahidh Hamid Sharif

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06