Nonlinear FE-modelling of road base material
Paper i proceeding, 2002

Författare

Johan Olsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

NUMOG XIII, 8 th international conference on Numerical Methods in Geomechanics, Rome, April 10-12, 2002

6-

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07