Simultaneous estimation of location and dispersion in two-level fractional factorial designs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Sture Holm

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Kerstin Wiklander

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Journal of Applied Statistics

0266-4763 (ISSN) 1360-0532 (eISSN)

Vol. 26 2 235-242

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08