Eigenproblem Analysis-h-Adaptivity and a Nonlinear Algorithm
Paper i proceeding, 2002

Författare

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

WCCM V, Fifth World Congress on Computational Mechanics, Vienna, Austria, July 7-12, 2002

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07