GHG Emissions and the Energy Efficiency Gap in Shipping
Kapitel i bok, 2014

Författare

Hannes Johnson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Targeting the Environmental Sustainability of European Shipping - The Need for Innovation in Policy and Technology

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12