Computational Wave Propagation by Adaptive Multigrid FE-Technique
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

WCCM V, Fifth World Congress on Computational Mechanics, Vienna, Austria, July 7-12, 2002

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13