Computational Wave Propagation by Adaptive Multigrid FE-Technique
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06